ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

29 Σεπτεμβρίου 2021

Πράγα, Τσεχία

Hellenic Team 2021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σήμερα, οι περισσότερες χώρες δεν διαθέτουν επαρκείς επαγγελματίες στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας για την προστασία των πληροφοριακών τους υποδομών. Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ECSC) έχει στόχο τον εντοπισμό νέων ταλέντων – ενθαρρύνοντας εθνικές ομάδες να συμμετάσχουν σε έναν Διαγωνισμό για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο!

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ECSC), ο οποίος διοργανώνεται από τον ENISA (Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που εξειδικεύεται στην Κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη), αξιοποιεί αυτούς τους διαγωνισμούς καθώς προσθέτει μία πανευρωπαϊκή κάλυψη σε αυτούς: Τα κορυφαία ταλέντα στον κυβερνοχώρο από κάθε χώρα, συναντιούνται στο διαδίκτυο, συνεργάζονται και τελικά ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να καθορίσουν ποια χώρα έχει τα καλύτερα ταλέντα στον κυβερνοχώρο. Για να μάθουμε ποιας χώρας η ομάδα είναι καλύτερη, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με την Κυβερνοασφάλεια από τομείς όπως ασφάλεια ιστού, ασφάλεια για κινητές συσκευές, παζλ κρυπτογράφησης, αντίστροφη μηχανική και ψηφιακή εγκληματολογία, συλλέγοντας πόντους από την επίλυσή τους.

Για την Ελλάδα, ο ρόλος του επικεφαλής της επιτροπής, έχει ανατεθεί από τον ENISA, στο Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που αντιπροσωπεύεται από τον καθηγητή Κ. Χρήστο Ξενάκη.

Η Ελληνική Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας (ECSC), λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το οποίο είναι πάντοτε σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή.

Υπό την Αιγίδα

Diamond Air Carrier Sponsor

Diamond Cyber Security Online Platform Sponsor

Diamond Sponsors

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Supporters

Greek Team Qualifications Supporters​

Media Sponsors

Venue Supporter

Organized by

Communications Supporter

ECSC 2021 TEASER
Enisa ECSC
Αναπαραγωγή Βίντεο