Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ) - Λογότυπο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ΠΜΔΚ 2024 Ολοκληρώθηκε!

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ)  στοχεύει στην αναβάθμιση της επιστήμης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάδειξη του ρόλου της στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιλογή και η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/-τριών της χώρας που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity).

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται αναμφισβήτητα από την ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, κυρίως από τους νέους, αφού οι συναλλαγές, η ενημέρωση, η ψυχαγωγία και η επικοινωνία, συντελούνται κατά κύριο λόγο με ψηφιακά μέσα. Η διευκόλυνση των συναλλαγών, η αμεσότητα της επικοινωνίας και η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία και την ενημέρωση αποτελούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του κυβερνοχώρου.

Η αυξημένη, όμως, χρήση του διαδικτύου δεν έχει μόνο θετική πλευρά, μιας και πίσω από τη διαδικτυακή δραστηριότητα συχνά ελλοχεύουν αόρατοι εχθροί. Οι χρήστες μπορεί να αποτελέσουν στόχο υποκλοπής προσωπικών δεδομένων και εκμετάλλευσης, να εκτραπούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες ή να γίνουν παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ψαρέματος. Επομένως, η ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών αποτελεί παγκόσμια επιταγή και έχει εξελιχθεί σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο.

Η Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) αποτελεί τη διαδικασία ανίχνευσης, ανάλυσης, πρόβλεψης και πρόληψης των ψηφιακών απειλών. Οι απειλές αυτές πραγματοποιούνται από τρίτους (hackers) οι οποίοι στοχεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους που δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, να καταστρέψουν ευαίσθητες και σημαντικές πληροφορίες, να αποσπάσουν χρήματα από χρήστες ή να διακόψουν τη ροή εργασιών μιας επιχείρησης ή ενός Οργανισμού.

Αποτέλεσμα της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης είναι η αύξηση της ζήτησης για επαγγελματίες στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Ολοένα και περισσότεροι νέοι στρέφονται σε Πανεπιστημιακές σπουδές στον εν λόγω τομέα, καθώς και στην απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων, μέσω της παρακολούθησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σεμιναρίων και σχετικών πιστοποιήσεων, στοχεύοντας σε μία άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, με προοπτικές εξέλιξης, σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και δελεαστικό κλάδο.