Σχετικά με το ECSC και την Ελληνική Ομάδα

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας, είναι ο επίσημος διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. από τον Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο (ENISA) με στόχο την εύρεση, προσέλκυση και προώθηση νέων ταλέντων στον τομέα των πληροφοριακών ψηφιακών συστημάτων και δικτύων.

Ο ετήσιος διαγωνισμός συγκεντρώνει κορυφαία ταλέντα της κυβερνοασφάλειας από όλη την Ευρώπη για να δικτυωθούν, να συνεργασθούν να συναντήσουν κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς, να διαγωνισθούν μεταξύ τους, με σκοπό να κερδίσουν τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας (ECSC). Οι συμμετέχοντες, διαγωνίζονται  για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως Binary exploitation, Cryptography, Web exploitation, Digital Forensics, Reverse Engineering, Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud, κτλ.

Ο διαγωνισμός είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο (ENISA) και υποστηρίζεται ενεργά από το ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ελληνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με επικεφαλής τον καθηγητή Χρήστο Ξενάκη, είναι υπεύθυνο για την Ελληνική συμμετοχή.

Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο έχουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και οι χορηγοί, που υποστηρίζουν ενεργά την Ελληνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, διασφαλίζοντας τις σωστές προϋποθέσεις για την επιτυχία της.